Inne zalety:

22 lipca 2021

OCHRONA KLIMATU

Żywa gleba jest ogromnym magazynem węgla. Materia organiczna i organizmy ją zasiedlające wiążą nawet 10t CO2 na każdy hektar rocznie.

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.