3 kroki do zdrowej gleby

Kompost to tlenowo rozłożona materia organiczna, w której występuje kompletna sieć pokarmowa. 

  Bardzo ważne jest dopilnowanie, aby w kompoście cały czas utrzymywane były warunki tlenowe. Odpowiednia i stała wilgotność zapewnia równomierny wzrost mikroorganizmów. 

 

Minimalne wartości dla biologicznie czynnego kompostu:

 

Biomasa bakterii 135 μg/g 

Biomasa grzybów 135 μg/g 
Stosunek grzybów do bakterii minimum 0.3:1
Protozoa 10,000 szt./g 
Nicienie 100 szt/g 
Orzęski maksymalnie 5 szt. na kroplę przy rozcieńczeniu 1:5

Jaki powinien być kompost?

PRZECZYTAJ TŁUMACZENIE

Gleba to nie tylko mieszanina różnych minerałów. To także materia organiczna oraz ogromna ilość i różnorodność organizmów. Sieć pokarmowa to wszystkie relacje jakie zachodzą między tymi organizmami. Dzięki nim w glebie krążą substancje odżywcze. Kompletny ekosystem glebowy utrzymuje skladniki odżywcze w ciałach organizmów, utrzymuje i oczyszcza wodę. Wiąże dwutlenek węgla z atmosfery. Blokuje rozwój chorób i szkodników. Poprawia i utrzymuje strukturę gleby. 

Czym jest glebowa sieć pokarmowa ?

Wszystko zaczyna się od kompostu

 

 

Możesz mieć większe plony i zdrowsze rośliny bez użycia chemii.

Precyzyjne określaj stan biologiczny gleb

Wspieraj swoich mikroskopijnych sprzymierzeńców

 

ZAMÓW BADANIE

Poznaj życie w glebie

Wyniki

Pierwsze w Polsce certyfikowane laboratorium SoilFoodWeb

Narzędzie do określania stanu sieci pokarmowej w twojej glebie lub komposcie

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Żywa gleba jest ogromnym magazynem węgla. Materia organiczna i organizmy ją zasiedlające wiążą nawet 10t CO2 na każdy hektar rocznie.
Dzięki poprawie struktury gleby i zawartości materii organicznej woda deszczowa jest szybciej wchłaniana i dłużej utrzymywana. Dzięki czemu zapobiega się erozji, wymywaniu składników odżywczych oraz przeciwdziała powodziom i suszom. Żywa ziemia oczyszcza wodę ponieważ jest pełna organizmów zdolnych do rozkładu zanieczyszczeń.
Dzięki rezygnacji ze środków ochrony roślin zapewniamy możliwość rozwoju ogromnej ilości owadów i innych bezkręgowców, których populacje kurczą się w zastraszającym tempie.
Działająca sieć pokarmowa zapewnia roślinom stały dostęp do wartości odżywczych. W zdrowej glebie rośliny same sterują armią mikrobów, które są w stanie wydobyć z ziemi składniki niedostępne dla roślin w glebach martwych.
Mikroby, nie tylko zapewniają roślinie składniki pokarmowe, ale również chronią ją przed chorobami i szkodnikami. Kompletna sieć mikroorganizmów pokrywa mocną warstwą wszystkie części rośliny i staje się tarczą przeciw pasożytom.
Dobrze ustawiona społeczność mikroorganizmów w glebie promuje rośliny , na których nam zależy i znacznie utrudnia wzrost chwastom.

Zdrowa gleba to: